โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย

________________________________________________________________________

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย โดยมีนางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ