ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561