นักเรียนระดับมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมโครงการ STRONG

นักเรียนระดับมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ Alimentos Para La Impotencia 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท