อวยพรปีใหม่ 2565 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

อวยพรปีใหม่ 2565 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 4 มกราคม 2565 ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์, รองผอ.นฤมล บุญแสวง และตัวแทนคณะครูได้เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์