นักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ 2

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) ✌🏻💉🦠