ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสำรวจการรับวัคซีนของผู้ปกครองและนักเรียน

📝ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีนของผู้ปกครองและนักเรียน
📱ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ หรือ Scan QR Code
📌หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ปกครองมีนักเรียนในปกครองที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามมากกว่า 1 คน ให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น