รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องตรวจ ATK ห้องกักตัวความเสี่ยงสูง

รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องตรวจ ATK ห้องกักตัวความเสี่ยงสูง

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ในช่วงเช้า) นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และนายสุธีร์ สุขฟอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องตรวจ ATK ห้องกักตัวความเสี่ยงสูง และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา