ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรอกแบบสำรวจข้อมูล

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน
เรื่อง ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรอกแบบสำรวจข้อมูล
📝แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ดังนี้
     1. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการเดินทาง,การรับวัคซีน และข้อมูลสุขภาพ (ประเมินก่อนเปิดเรียน) ตามลิ้งค์นี้
https://forms.gle/5xvSmjR3QsvN8iYA7 หรือสแกน QR Code
     2. ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินความเสี่ยง คัดกรองตนเอง (ประเมินทุกวันตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน) ถ้าไม่สะดวกให้มารับแบบฟอร์มการประเมินที่โรงเรียนในตอนเช้าของทุกวัน
📱โดยมีวิธีติดตั้งและวิธีใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ดังภาพ