เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน
เรื่อง เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
📌กำหนดเปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และในวันเปิดเรียนให้นักเรียนเตรียมตัวดังนี้
1. เตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาเองให้เพียงพอ
2. เตรียมช้อน, ส้อม ส่วนตัวมาเอง
3. เตรียมหน้ากากอนามัยอย่างน้อย 2 ชิ้น
🔬🦠และในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ทุกคน เข้ารับการตรวจโควิด ATK ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
🖋ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังเรียนในรูปแบบออนไลน์ (On-line) จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง