ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และคุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ 🐯🎖