พักการเรียนการสอนออนไลน์

พักการเรียนการสอนออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2564 พักการเรียนการสอนออนไลน์
⛹️ให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ ทำกิจกรรมที่ชอบ ทบทวนบทเรียน/การบ้าน และอย่าลืมดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปสถานที่ผู้คนแออัด 🛹🚴‍♂️🎮🎻🏠