นักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

_______________________________________________

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โลก ดวงดาว และอวกาศ สู่ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) โดยมีนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธี