ทำบุญสลากภัต ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ทำบุญสลากภัต ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

_________________________________

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมทำบุญถวายอาหารเพล และถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ ในงานบุญสลากภัต ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต คือ การถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสามเณร โดยไม่เจาะจงผู้รับเป็นประเพณีนิยมที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปจะเริ่มราววันเพ็ญเดือน ๑๒ เหนือ หรือประมาณเดือนกันยายน และสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับหรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี