เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

_____________________________

🎉ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน🛎
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
🏰รับสมัครนักเรียนตั้แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
🍼ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2564 – 16 พ.ค. 2565)
🥁– ชั้นอนุบาล 1
(เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2563 – 16 พ.ค. 2564)
– ชั้นอนุบาล 2
(เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2562 – 16 พ.ค. 2563)
– ชั้นอนุบาล 3
(เกิดระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 16 พ.ค. 2562)
✏️ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560
อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)
📚ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
📝สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน-เวลาราชการ
📨สอบถามเพิ่มเติม ☎️0-5622-2214