วันครู 2567

วันครู 2567

_____________________________

วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้คุณครูพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ และคุณครูวนัทดา ศรีปิยะรัต ได้รับเกียรติบัตรจากนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม รำอวยพร ชุดการแสดง ”เทวาประสิทธิ์“ เนื่องในวันครู ณ ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์