วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567

_________________________

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน โดยมีนายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ และนายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียน