การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

______________________________________________________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561  มีรายการแข่งขัน และผลการแข่งขัน ดังนี้

1. การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

3. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

4 การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง