การแสดงในงาน ไลออนส์ไนท์ “พาสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไลออนส์”

การแสดงในงาน ไลออนส์ไนท์ “พาสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไลออนส์” 

_______________________________________________

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมการแสดงในงาน ไลออนส์ไนท์ “พาสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไลออนส์” ณ ลานหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน