นิเทศการจัดการเรียนการสอน เพศวิถีในสถานศึกษา

นิเทศการจัดการเรียนการสอน เพศวิถีในสถานศึกษา

________________________________________

วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน เพศวิถีในสถานศึกษา ของคุณครูอุษาวดี วังคะออม และคุณครูวนัทดา ศรีปิยะรัต