ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนและครู

ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก