ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนแถลงนโยบายของพรรค เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนแถลงนโยบายของพรรค เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

____________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเช้านักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนแถลงนโยบายของพรรค เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน