วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ)

_______________________________________________

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ) และในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณ อาคาร 1

อีกทั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง