เผยแพร่ผลงานนักเรียนโครงงานเกมมาริโอ้ตามหารักพิชิตแดนมังกร

โครงงานเกมมาริโอ้ตามหารักพิชิตแดนมังกร

______________________________________________________________________________________________________________________________________

โครงงานเกมมาริโอ้ตามหารักพิชิตแดนมังกร เป็นผลงานจัดทำของนักเรียนระดับชั้นประถมปี 4 ในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดทำโดย 1) ด.ญ.ขวัญธิดา  ทองใบ 2) ด.ญ.กฤติมา แสนสิทธิเวช 3) ด.ญ.กัญญาพัชร แสนสม ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คือ นางนิอร เทอดเทียนวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนายวิทวัส แก้วสม ครูผู้ช่วย

คลิกที่ Download เพื่อดาวน์โหลดเกม