ผลการแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

ผลการแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

______________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ไปแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม ดังนี้
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. น.ส.สุพรรณ​ษา​ โตทับ
2. ด.ญ.อนุธิดา​ ศิริโพธิ์
3. ด.ญ.เกวรินทร์​ นาคศาลา
คณะคุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. คุณครูพัชรา ปุณยวัฒนานนท์
2. คุณครูอุษาวดี วังคะออม
3. คุณครูวนัทดา ศรีปิยรัต
4. คุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง
5. คุณครูชาลี เปี่ยมศิริ
ผลการแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7