แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ Growth hormones prices ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง 3 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ทุกรายการ