เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

______________________

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม