ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์

_______________________________________________

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ