กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมณี-กุลวิวัฒน์-ครู-คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายไพฑูรย์-พุ่มกุมาร-ครู-คศ.1