กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ เตชาวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์ ครู คศ.3 นางนันทรัตน์-บัญชาเกียรติ-ครู-คศ.3

นางสาวกุลวีณ์-ภู่ตระกูล-ครู-คศ.3